Khóa luận Tác động đầu tư công đến tăng trưởng của tỉnh thừa thiên Huế giai đoạn 2006 - 2011

<p> Theo như kết quả của hệ số ICOR và tỷ lệ VĐT/GDP, hiện tại đầu tư công ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngày càng trở nên có hiệu quả. Tuy nhiên, khi xét về tỷ trọng thì đầu tư khu vực công còn cao hơn rất nhiều so với khu vực tư. Điều này cho thấy, đầu tư khu vực này chưa thực sự đạt hiệu quả. Do vậy, các cấp cần phải chú trọng hơn nữa về công tác giám sát và quản lý đầu tư công, đồng thời chú trọng đến đầu tư khu vự tư nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả đầu tư từ hai khu vực này, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh. - Theo số liệu thu thập và xử lý được cho thấy nguồn vốn NSNN và vốn vay trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư công còn chiếm tỷ trọng cao, do vậy cần tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý nhà nước về đầu tư công nhằm mục đích sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn, tránh thất thoát và lãng phí. Bên cạnh đó, cần có các biện pháp thu hút hơn nữa đầu tư khu vực tư tham gia vào quá trình sản xuất. - Đầu tư công chủ yếu tập trung vào mảng xây dựng KCHT, do vậy việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản lý công trình trong quá trình tổ chức đấu thầu, phân bổ VĐT, giám sát, thi công là việc cần thiết để đảm bảo tốt nhất hiệu quả mà KCHT đem lại. - Theo như số liệu thu thập được, 72.77% VĐT của nhà nước đầu tư cho các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, 25.02% đầu tư cho các ngành thuộc lĩnh vực xã hội. Xu thế này là biểu hiện rõ rệt chính sách tập trung đầu tư cho kinh tế và tiết chế đầu tư cho xã hội; do vậy, các cấp lãnh đạo cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc bố trí nguồn vốn nhằm tạo sự phát triển đồng đều giữa các lĩnh vực và toàn nền kinh tế. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY