Khóa luận Tác động của hình ảnh điểm đến thành phố huế đến dự định quay trở lại của du khách quốc tế

Về dịch vụ bổ sung, cho thuê phòng họp, hội nghị là mảng kinh doanh mang lại nguồn thu khá cao. Tuy nhiên, khách sạn nên bổ sung thêm một số các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng công vụ nhƣ cho thuê thƣ kí, đánh máy.Ngoài ra nen thiết kế các mặt hàng lƣu niệm mang logo của khách sạn, tạo nét đặc trƣng vừa có ý nghĩa lƣu niệm vửa quảng cáo. Phải tìm mọi cách để tăng tính khác biệt cho sản phẩm của mình thông qua các dịch vụ bổ sung. Việc thiết lập sự đa dạng hóa chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ của khách sạn đóng vai trò vô cùng quan trọng nó không chỉ góp phần tăng doanh thu cho khách sạn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập lợi thế của khách sạn trên thị trƣờng cạnh tranh, thu hút thêm nhiều lƣợt lƣu trú của du khách quốc tế. Bên cạnh đó việc đa dạng hóa và nâng cao chất lƣợng các loại dịch vụ tại khách sạn sẽ giúp khách hàng nhớ tới sản phẩm của khách sạn lâu hơn, tạo ấn tƣợng mạnh mẽ trong tâm trí du khách, lôi kéo khách quay trở lại lƣu trú tại khách sạn và hơn nữa giới thiệu đến bạn bè, ngƣời thân biết đến khách sạn nói riêng và điểm đến du lịch Huế nói chung. Tuy nhiên để thiết lập đƣợc một hệ thống các dịch vụ bổ sung yếu tố “chuyên biệt, độc đáo” của riêng khách sạn mình không phải là bắt chƣớc, học đòi mà đòi hỏi rất nhiều vào bản lĩnh, trình độ của nhà quản lý khách sạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY