Khóa luận Tác động của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pci) đến tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh thừa thiên Huế giai đoạn 2006 - 2014

Quá trình thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thừa Thiên - Huế trong những năm qua đã đóng vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đối với Thừa Thiên Huế, nguồn vốn này lại càng có ý nghĩa quan trọng trong đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm. Trong giai đoạn 2006-2014 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có nhiều cố gắng trong thu hút vốn FDI và đạt được một số thành quả như tính đến năm 2014 trên địa bàn tỉnh có tổng số 78 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 41.856.320 triệu đồng, FDI đã có những tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội như bổ sung nguồn vốn cho phát triển KT - XH góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu địa; thúc đẩy quá trình phát triển công nghệ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH; giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động; nâng cao chất lượng lao động, phát triển nguồn nhân lực.Nhưng nhìn chung còn có nhiều hạn chế, yếu kém như: chưa thu hút được các đối tác đầu tư lớn đến từ các nước phát triển, quy mô các dự án còn nhỏ, tốc độ triển khai chậm, lĩnh vực đầu tư chủ yếu tập trung vào ngành du lịch dịch vụ, trong khi đó lĩnh vực nông lâm thủy sản vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh. Để đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH thành phố trong thời gian tới thì vấn đề thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn FDI là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Thừa Thiên - Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY