Khóa luận Sản xuất lycopene từ gấc với quy mô công nghiệp̣

<p> Trên cơ sở các kêt quả nghiên cứu thu đươc, chúng tôi rút ra một sô kêt luận sau: 1. Trich ly đươc bột lycopene băng phương pháp xà phong hóa với kiêm sử duṇ g propylene glycol. 2. Đa tiên hành khảo sát các yêu tô ảnh hưởng (nồng đô,̣ tốc đô ̣khuấy, nhiệt độ, thời gian và lương dung môi ) đên hiêụ suất trích ly lycopene . Các kêt quả thu đươc cho thây phản ứng đạt hiệu suât tôi ưu khi thực hiện ở điêu kiện KOH 12 M, khuấy vớ i tốc đô ̣ 500 vong/phut, ở 55 0C trong 90 phut với hiệu suât 61,42%. 3. Quy trình trích ly carotenoid mà chủ yêu là lycopene tư dầu gâc băng phương pháp xà phong hoá chỉ dùng KOH và PG là một phương pháp khả thi, an toàn và ít tôn kém. Sản phâm có thê sẵn sàng sư dung ngay trong thực phâm hoăc mỹ phâm.Tuy nhiên khi áp dung quy trình này vào sản xuât công nghiệp, các thiêt bị và quá trình lọc cần điêu chỉnh phù hơp đê có thê đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, chúng tôi có một sô kiên nghị như sau: 1. Khảo sát các yêu tô ảnh hưởng và trich ly bột lycopene tư bột gâc bằng các phương pháp khác nhau như sử duṇ g dung môi hữu cơ hay Soxhlet, đăc̣ biêṭ là phương pháp CO 2 siêu tớ i haṇ đê tăng hiệu suât thu hôi lycopene và rut ngắn thời gian phản ứng. 2. Từ bôṭ lycopene đã đươc̣ trích ly, tiến hành làm Nano lycopene để ứ ng dung rộng rai và chât lương lycopene, nâng giá thành sản phẩm. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY