Khóa luận Quân trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng sài gòn thương tín (sacombank) - Chi nhánh Huế

<p> - Ngân h ng Nh Nƣớc cần thực hiện việc thanh tra thƣờng xuyên ho t động của Ngân h ng thƣơng m i thông qua việc thực hiện các cuộc kiểm tra, phúc tra trong việc chấp hành luật lệ về tiền tệ và ho t động Ngân hàng, việc thực hiện các quy định trong giấy phép ho t động Ngân h ng đối với các tổ chức cá nhân l đối tƣ ng của thanh tra Ngân hàng. - Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin tín dụng có chất lƣ ng đối với toàn ngành Ngân hàng Việt Nam. - Tăng cƣờng công tác kiểm tra ho t động tín dụng t i các tổ chức tín dụng, bồi dƣỡng đội ngũ chuyên viên thực hiện công tác thanh tra của Ngân h ng nh nƣớc. - Xây dựng hệ thống thanh tra, giám sát theo tiêu chuẩn thông lệ quốc tế. - Nghiên cứu áp dụng công cụ hữu hiệu giám sát thị trƣờng. - ẩy m nh công tác thanh toán không dùng tiền mặt </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY