Khóa luận Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Điện bàn, tỉnh Quảng Nam

<p> Qua quá trình nghiên cứu về tình hình phát triển KTTT trên địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, khóa luận của tôi đã đặt ra và giải quyết được một số vấn đề cơ bản sau: Một là, bài viết đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển KTTT. Qua đó, có thể thấy rằng KTTT là một bộ phận quan trọng cấu thành cơ cấu kinh tế nông nghiệp của nước ta. Việc phát triển KTTT là một tất yếu khách quan, là hướng đi phù hợp với thực tiễn và đúng đắn trong tiến trình CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn của huyện. Hai là, KTTT là một bộ phận của nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá được vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nên nó cũng được hưởng tất cả các chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, đồng thời KTTT cũng phải làm tất cả các nghĩa vụ mà các thành phần kinh tế khác trong ngành nông nghiệp phải làm. Ngoài ra, KTTT vẫn mang đặc điểm của ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nên phải tuân thủ theo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo chiều hướng tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng thành công nông thôn mới. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY