Khóa luận Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại sông La giai đoạn 2013 - 2015

Việc lập kế hoạch kinh doanh có vai trò rất lớn đối với sự tồn tại và phát triển của công ty. Thông qua việc xác định chiến lược, kế hoạch kinh doanh công ty sẽ xác dịnh đúng đắn hệ thống mục tiêu, chính sách và các biện pháp mà công ty cần thực hiện trong tương lai. Qua việc phân tích tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty CP XD và DV Thương mại Sông La cho ta thấy công ty đã cố gắng và nỗ lực hoàn thiện công tác lập kế hoạch cũng như thực hiện khá tốt các kế hoạch mà công ty đặt ra. Đưa ra các con số khá hợp lý đối với tình hình kinh tế xã hội của từng năm, từng thời kỳ. Công tác lập kế hoạch của công ty ngày càng được chú trọng. Đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch làm mục tiêu phấn đấu cho công ty giúp công ty có thể duy trì, đứng vững và kinh doanh có lợi nhuận trong bối cảnh kinh tế thế giới và VN còn nhiều khó khăn, bất ổn. Bêncạnh đó tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty cũng gặp nhiều hạn chế như: các chỉ tiêu kế hoạch đưa ra chưa thực sự hợp lý và sát với thực tế, việc tìm hiểu về nhu cầu thị trường chưa sâu nên đưa ra chỉ tiêu doanh thu còn cao hơn so với thực tế, trình độ đội ngũ nhân viên trong lĩnh vực lập kế hoạch chưa cao, Tuy nhiên do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên không tránh khỏi những khó khăn, hạn chế nhất định trong vấn đề xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình. Do vậy việc tìm ra giải pháp để công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đưa ra có ý nghĩa rất quan trọng Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY