Khóa luận Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Hương Khê giai đoạn 2011 - 2013

Chủ trương đầu tư phải phù hợp với chuyến dịch cơ cấu kinh tế và phù hợp với quy hoạch được duyệt. Bảo đảm bố trí vốn xây dựng cơ bản theo hướng tập trung vào các lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm của huyện như: bố trí vốn đầu tư phù hợp cho các ngành, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng xã hội, phù hợp với khả năng cân đối vốn của năm kế hoạch và những năm tiếp theo; chấm dứt tình trạng đầu tư không đồng bộ, không hiệu quả; dành vốn thanh toán các khoản nợ đến hạn trong XDCB. -Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả , không để thất thoát, lãng phí. Chỉ phân bổ vố đối với những dự án có đủ nguồn vốn đảm bảo, đúng quy định , trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản hiện hành. -Tăng cường nguồn vốn đầu tư cho các ngành các vùng hướng vào mục tiêu thúc đẩy nhanh chóng việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu sản phẩm trong các ngành kinh tế. Trước hết là trong ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp và kinh tế nông thôn. -Xác định rõ nguồn lực, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, phát huy xã hội hóa đầu tư, thu hút nước ngoài và giảm dần tỷ trọng đầu tư xây dựng ngân sách. Xây dựng quy định cụ thể để khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầu tư, xây dựng theo hướng giảm dần danh mục các công trình sử dụng vốn NSNN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY