Khóa luận Phân tích tình hình tài chín của công ty TNHH Hiệp Thành

<p> Sau quá trình tìm hiểu thông tin,thu thập, xử lý số liệu và phân tích số liệu trên các báo cáo tài chính, em đã hoàn thành được ba mục tiêu đề ra: Thứ nhất, bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu em đã hệ thống hóa được lý thuyết của việc phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp. Thứ hai,bằng các phương pháp phân tíchem đãtìm hiểu và đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Công ty TNHH Hiệp Thành thông qua các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính Từ đó rút ra được những thành tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại về tình hình tài chính tại công ty. Thứ ba, từ những đáng giá về thực trạng đề ra một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, hoàn thiện hơn tình hình tài chính của công ty. Tuy nhiên do kiến thức còn hạn chế cũng như thời gian còn quá ngắn nên bài báo cáo của em khó tránh khỏi những sai sót, những đánh giá còn mang chủ quan và </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY