Khóa luận Phân tích tình hình cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Huế

Đề tài đã khái quát được cơ sở lý luận về hoạt động cho vay của NHTM và hệ thống chỉ tiêu phân tích hoạt động cho vay, bao gồm hệ thống chỉ tiêu định lượng và chỉ tiêu định tính. Các hệ thống chỉ tiêu được đưa ra bởi các chuyên gia và sự tham khảo các đề tài nghiên cứu tương tự từ các khóa trước, cộng thêm các đánh giá chủ quan của người làm khóa luận. Đề việc nghiên cứu được thực hiện toàn diện, đề tài đã phân tích hoạt động cho vay của NHTMCP Sài Gòn Công Thương CN Huế trên góc nhìn của NHTM và cố gắng mở rộng thêm góc nhìn của KH vay vốn. Đối với hệ thống các chỉ tiêu định lượng, đề tài chỉ rõ tình hình cho vay tại NHTMCP Sài Gòn Công Thương CN Huế giai đoạn 2013-2015. Đối với hệ thống các chỉ tiêu định lượng, đề tài có sự tham khảo ý kiến, phỏng vấn các chuyên gia là chuyên viên phòng Kinh doanh NHTMCP Sài Gòn Công Thương CN Huế, những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Đề tài đã chỉ ra được những điều CN đạt được cũng như một số tồn tại của hoạt động cho vay tại NHTMPC Sài Gòn Công Thương CN Huế, để từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cũng như mở rộng quy mô hoạt động cho vay. 2. Hạn chế Tuy có sự cố gắng tìm kiếm các chỉ tiêu để hoàn thiện các hệ thống chỉ tiêu định lượng và định tính, phục vụ cho phân tích, nhưng bản thân tôi nhận thấy việc phân tích hoạt động cho vay NHTMCP Sài Gòn Công Thương vẫn chưa được thực hiện đủ độ sâu trên tất cả các phương diện. Giả định toàn bộ các thông tin và số liệu có được từ sự cung cấp của NH là hoàn toàn chính xác, phản ánh đúng tình trạng hoạt động cho vay của NH, tuy nhiên có thể bị vi phạm bởi một số nguyên nhân về bảo mật của hệ thống NH. Các giải pháp đề xuất mang tính chủ quan của người làm nghiên cứu cao, trên cơ sở phân tích và vì thế chúng chỉ mang tính tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY