Khóa luận Phân tích tài chính ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

<p> Sau quá trình nghiên cứu, đề tài về cơ bản đã đạt được những mục tiêu ban đầu đề ra. Đề tài khái quát cơ sở khoa học về phân tích tài chính NHTM. Đề tài thực hiện tổng hợp các chỉ số tài chính trong phân tích tài chính NHTM. Bên cạnh đó, các quy định trong yêu cầu thanh khoản, tỷ lệ an toàn vốn và trích lập dự phòng rủi ro trong các văn bản về Hiệp ước BASEL cũng được xem xét và tổng hợp. Các chỉ tiêu được chọn lọc và tổng hợp dựa trên hệ thống phân tích CAMELS nhằm đảm bảo kế thừa được tính khoa học của hệ thống này. Các chỉ tiêu định lượng được dùng để xem xét đánh giá bao gồm: (i) Tốc độ tăng trưởng; (ii) Chất lượng tín dụng; (iii) Cơ cấu vốn và an toàn tài chính; (iv) Tính thanh khoản; (v) Hiệu suất sinh lời; (vi) Hiệu quả quản lý. Bên cạnh đó, hệ thống các chỉ số tài chính trong đề tài đã được tiến hành so sánh sự phù hợp với các yếu tố định lượng ở các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Tổ chức Moody’s, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch. Từ đó ứng dụng hệ thống các chỉ số tài chính này vào phân tích tài chính NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam giai đoạn 2009-2013. Đề tài tiến hành thu thập thông tin và số liệu phục vụ cho việc phân tích. Tình hình tài chính của Eximbank được thể hiện qua các chỉ tiêu từ năm 2009 đến năm 2013. Để thấy rõ </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY