Khóa luận Phân tích sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty TNHH esprinta VN

<p> Công ty TNHH ESPRINTA VN là một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may. Chính vì vậy lực lượng lao động của Công ty chủ yếu là công nhân làm việc trong các xí nghiệp. Nhận thức được vai trò quan trọng của công nhân tổng sự tồn tại và phát triển của Công ty nên qua quá trình thực tập tại Công ty, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Phân tích sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty ESPRINTA VN Bình Dương”. Tôi đã hệ thống hóa được các vấn đề có tính lý luận và phương pháp đánh giá về thỏa mãn công việc của công nhân tại Công ty. Thông qua việc thu thập và xử lý dữ liệu kết quả nghiên cứu cho thấy có sáu nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc của công nhân tại Công ty ESPRINTA VN, đó là: đặc điểm công việc, đào tạo và thăng tiến, thu nhập, đồng nghiệp, lãnh đạo và điều kiện làm việc. Trong đó thỏa mãn về thu nhập là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến thỏa mãn công việc, tiếp theo là điều kiện làm việc, đồng nghiệp, đào tạo và thăng tiến. Lãnh đạo và đặc điểm công việc là hai nhân tố có ít ảnh hưởng nhất đến sự thỏa mãn trong công việc của người lao động. Sáu nhân tố này giải thích được 67.8% sự khác biệt của nhân tố thỏa mãn công việc. Nhân tố còn lại của mô hình là thỏa mãn về phúc lợi không ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn công việc của công nhân. Bên cạnh đó, kết quả cũng cho thấy mức độ thỏa mãn công việc của công nhân tại Công ty chỉ đạt mức trung bình là 3,3284. Trong các nhân tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc thì nhân tố mà công nhân thỏa mãn nhiều nhất là đồng nghiệp, tiếp theo là đào tạo - thăng tiến, đặc điểm công việc, thu nhập, lãnh đạovà cuối cùng là điều kiện làm việc. Trong đó ba nhân tố đầu đạt mức cao, ba nhân tố còn lại đạt mức trung bình. Và tôi cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực và nâng cao sự thỏa mãn công việc cho công nhân và nhân viên góp phần tăng cường hiệu quả kinh doanh của Công ty. Đại học Kinh tế Huế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY