Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Metro Đà Nẵng của khách hàng

Nền kinh tế phát triển, đời sống ngƣời dân đƣợc nâng cao khiến cho khách hàng quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu của bản thân, đồng thời cân nhắc rất kỹ khi quyết định lựa chọn và mua sắm. Chính vì vậy, để có thể thu hút và nâng cao quyết định lựa chọn của khách hàng đến với siêu thị Metro Đà Nẵng, dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài, tôi xin đƣa ra một vài kiến nghị đối với siêu thị Metro Đà Nẵng nhƣ sau: - Metro Đà Nẵng cần tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng dịch vụ cũng nhƣ chất lƣợng phục vụ đối với khách hàng. Những yếu tố này sẽ giúp cho khách hàng tin tƣởng và hài lòng khi mua sắm tại Metro. Siêu thị sẽ tạo đƣợc uy tín để khách hàng tiếp tục đến với Metro lần tiếp theo cùng với đó sẽ thu hút thêm những khách hàng mới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY