Khóa luận Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến giá cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết trên sàn HSX

<p> Qua kết quả đạt đƣợc thì tác giả đƣa đến một kết luận, trong giai đoạn nghiên cứu thì ngoài chỉ số VN-Index thì các nhân tố kinh tế vĩ mô còn lại hầu nhƣ không có tác động đến cổ phiếu ngân hàng niêm yết trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh. Trong phƣơng trình lợi nhuận dựa trên kết quả hồi quy, tính giải thích của mô hình khá cao với R2 = 60.74%. Phƣơng trình cho thấy rằng VN-Index và HSBank có mối tƣơng quan thuận, mỗi khi VN-Index thay đổi 1% thì HSBank cũng thay đổi 0.876%. Ngoài ra, tác giả không chỉ kiểm tra sự ảnh hƣởng của các biến số vĩ mô đến cô phiếu ngân hàng mà còn kiểm tra sự ảnh hƣởng đối với cả chỉ số VN-Index, kết quả cho thấy sự biến động của các nhân tố kinh tế vĩ mô cũng không ảnh hƣởng đến chỉ số này. Qua bài nghiên cứu còn cho thấy thị trƣờng chứng khoán Việt Nam vẫn còn chƣa hoạt động thực sự hiệu quả, xu hƣớng tâm lý bầy đàn trong đầu tƣ chứng khoán còn khá nặng nề khiến thị trƣờng chứng khoán ít chịu ảnh hƣởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô, những chính sách quản lý của Chính phủ vẫn còn can thiệp sâu vào nền kinh tế, khiến thị trƣờng khó vận động theo quy luật tự nhiên. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY