Khóa luận Phân đoạn từ tiếng Việt sử dụng mô hình CRFs

Khóa luận đã hệ thống hóa một số vấn đề về phân đoạn từ tiếng Việt bao gồm tìm hiểu về từ vựng tiếng Việt, các hướng tiếp cận bài toán phần đoạn từ tiếng Việt kèm theo đánh giá nhận xét. Đồng thời đề xuất phương án phân đoạn từ tiếng Việt bằng học máy sử dụng mô hình CRF, thực nghiệm trên dữ liệu tiếng Việt cho kết quả rất khả quan. Sau đây là tóm lược một số ý chính luận văn đã đề cập tới - Đã trình bày hệ thống về mô hình CRF, gồm định nghĩa, các huấn luyện mô hình và cách suy diễn mô hình. Chương này cũng cho thấy mô hình CRF tốt hơn so với các phương pháp trước đó như MEMM - Đã mô tả chi tiết các phương pháp phân đoạn tiếng Việt theo hướng thi hành phương pháp áp dụng mô hình CRF. Quá trình thu thập và xử lý dữ liệu đã mô tả chi tiết. Đã đề xuất một số mẫu ngữ cảnh với các đặc điểm riêng của tiếng Việt. Chương này cũng đã đưa ra cách đánh giá độ chính xác của mô hình theo ước lượng chéo trên k tập con, với ba độ đo là độ chính xác, độ hồi tưởng, và độ đo F1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY