Khóa luận Nhu cầu thông tin khi xuất viện của bệnh nhân tại khoa chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Việt Đức

<p> Nghiên cứu này đánh giá mức độ đƣợc cung cấp thông tin và nhu cầu thông tin của bệnh nhân khi xuất viện. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi xin khuyến nghị một số nội dung sau: - Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dƣỡng cần đƣợc nâng cao để đáp ứng nhu cầu của ngƣời bệnh cũng nhƣ đảm bảo đƣợc hiệu quả điều trị và nên tập trung vào các nội dung liên quan đến vận động – phục hồi chức năng, tái khám và đặc biệt là biến chứng – đây là nh ng nội dung mà ngƣời bệnh có nhu cầu nhiều. - Điều dƣỡng cũng nên cung cấp đầy đủ các thông tin cho bệnh nhân về chế độ chăm sóc vết thƣơng và dinh dƣỡng cũng nhƣ các nhóm thông tin khác. - Các nghiên cứu tiếp theo có thể tìm hiểu sâu hơn về các nhu cầu khác của ngƣời bệnh, dựa vào kết quả của nghiên cứu này để xây dựng th nghiệm các chƣơng trình giáo dục sức khỏe cho ngƣời bệnh trƣớc khi xuất viện. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY