Khóa luận Nghiên cứu thống kê hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh thị xã Hương Thủy – Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2013

Nghiệp vụ huy động vốn là một trong những nghiệp vụ chủ yếu và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại – góp phần mang lại nguồn vốn để ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh. Hay nói cách khác, nghiệp vụ huy động vốn đã góp phần giải quyết “đầu vào” của ngân hàng và cần được nghiên cứu, nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ phía ngân hàng. Từ năm 2011 đến năm 2013 nghiệp vụ huy động vốn tại NHNo&PTNT thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những hạn chế. Do đó, việc đánh giá hiệu quả từ tình hình thực tế, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh là vô cùng cần thiết.  Những kết quả đạt được của đề tài Một là, đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn, làm cơ sở để tiến hành đánh giá, phân tích thực trạng huy động vốn của chi nhánh giai đoạn 2011 – 2013. Hai là, đề tài đã tiến hành phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây thông qua phân tích nguồn vốn, dư nợ và kết quả tài chính của chi nhánh từ năm 2011 đến năm 2013, phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn tại NHNo&PTNT thị xã Hương Thủy - TTH. Từ đó chỉ ra những mặt được, những mặt chưa được còn tồn tại tại chi nhánh. Ba là, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn tại chi nhánh, dựa trên tình hình thực tiễn và hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn đã phân tích ở trên nên có tính khả thi cao. Như vậy, về cơ bản là đề tài đã bám sát và đạt được những mục tiêu được đề ra ban đầu.  Hạn chế, thiếu sót của đề tài: Tuy đã đạt được cơ bản các mục tiêu đề ra ở phần đặt vấn đề nhưng đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY