Khóa luận Nghiên cứu sự hài lòng trong công việc của nhân viên công ty cổ phần công trình 879

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về sự hài lòng của nhân viên công ty Cổ phần công trình 879, đề tài được thực hiện bằng phương pháp định lượng và định tính để đo lường tương đối sự hài lòng của nhân viên đồng thời làm cơ sở để đánh giá các chính sách nhân sự của công ty và đề xuất các giải pháp nhằm tăng sự hài lòng của nhân viên đối với công ty. Nghiên cứu định tính với số liệu thu thập được từ công ty cùng với việc tham khảo các đề tài đi trước để đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên phù hợp với đặc thù kinh doanh của công ty cổ phần công trình 879. Trong nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng, bài nghiên cứu đã sử dụng phiếu điều tra ý kiến nhân viên và thông qua kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội bằng phương pháp Enter với kết quả là có 5 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại công ty cổ phần công trình 879, đó là: Cơ hội thăng tiến và bố trí công việc, ban lãnh đạo, chính sách đào tạo, thu nhập và điều kiện làm việc. Kết quả phân tích là cơ sở để đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên đồng thời đưa ra các giải pháp để nâng cao sự hài lòng. Kỹ thuật kiểm định One- Sample T Test được sử dụng để kiểm định mức độ ảnh hưởng của 5 nhóm nhân tố trên ảnh hưởng đến sự hài lòng. Bên cạch đó, kỹ thuật kiểm định One Way Anova cũng được sử dụng để xem xét ảnh hưởng của biến định tính đến sự hài lòng của nhân viên, hỗ trợ cho việc đưa ra các giải pháp hiệu quả. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố trên đều cần cải thiện để nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên trong công việc, có như vậy thì mỗi nhân viên làm việc ở đây sẽ cảm thấy thoải mái, sẵn sàng làm thêm giờ để nâng cao năng suất lao động. Hơn thế nữa, công ty sẽ giữ chân được những người giỏi, những người có tài để làm việc lâu năm cho mình. Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY