Khóa luận Nghiên cứu mô hình mvc và ứng dụng xây dựng website bán hàng cho công ty cổ phần HTL

<p> Sau gần 4 tháng nghiên cứu và xây dựng, em cũng đã hoàn thành Khóa Luận Tốt Nghiệp. Về báo cáo lý thuyết, em đã trình bày những kiến thức cơ bản nhất của ASP.NET MVC, tuy chưa đầy đủ những kiến thức, nhưng em nghĩ rằng những gì em trình bày trong Khóa Luận là những kiến thức nền tảng và quan trọng để mọi người có thể tiếp tục tìm hiểu những kiến thức sâu và mới hơn. Về chương trình DEMO, sử dụng bộ công cụ lập trình Visual Studio 2012 cùng với nền tảng ứng dụng Web ASP.NET MVC đã xây dựng được một Website bán hàng và giới thiệu sản phẩm cho Công ty cổ phần HTL, mặc dù quy mô chương trình không lớn, chức năng đơn giản nhưng những kiến thức thường dùng nhất của ASP.NET MVC em hầu như đã đưa vào, ngoài ra còn có một số kiến thức nâng cao khác. Với DEMO này, tuy chưa thể áp dụng vào thực tế được, nhưng em tin rằng đây sẽ là một chương trình tham khảo rất tốt cho những bạn muốn học lập trình ASP.NET MVC. Bài Khóa luận này được em thực hiện trên cơ sở kiến thức thu thập ở các trang Web ASP.NET, các quyển sách nói về lý thuyết MVC, sự hướng dẫn của thầy cô và các tài liệu liên quan khác. Một số ưu điểm sau khi hoàn thành Khóa Luận: - Tìm hiểu được những lý thuyết về ASP.NET MVC. Đại học Kinh tế Huế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY