Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến mức độ cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại công ty cổ phần du lịch xanh Huế - Vneco

Mục đích của đề tài này là nhằm để khám phá sự ảnh hưởng của các khía cạnh văn hóa đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của Công ty CPDL Xanh Huế. Tuy nhiên, đề tài này cũng còn một số hạn chế nhất định như đề tài chỉ mới đề cập đến một khía cạnh ảnh hưởng của văn hóa đó là đến sự cam kết gắn bó với tổ chức mà chưa giải quyết hết được toàn bộ vai trò quan trọng của văn hóa đối với tổ chức. Trên cơ sở những hạn chế, tôi xin đề xuất một số hướng nghiên cứu tiếp theo:  Xem xét đến những ảnh hưởng của văn hóa tới các khía cạnh khác như sự thỏa mãn trong công việc, mức độ hoàn thành công việc, lòng trung thành.  Tìm và nghiên cứu về những yếu tố khác ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên Công ty CPDL Xanh Huế từ đó có những giải pháp giúp công ty giữ chân và thu hút người tài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY