Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa công ty lâm nghiệp bến hải đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên

Nghiên cứu này đã cho thấy sự ảnh hưởng của các khía cạnh văn hóa công ty Lâm nghiệp Bến Hải có ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó của các nhân viên với công ty. Trên cơ sở đó giúp cho các nhà quản trị có những định hướng trong việc xây dựng văn hóa công ty để góp phần gia tăng lòng trung thành, sự gắn bó với tổ chức của nhân viên. Dưới đây là một vài đề xuất trong việc xây dựng văn hóa công ty để thu hút, giữ chân những nhân viên giỏi, tài năng và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho công ty: + Thứ nhất phải đặc biệt coi trọng yếu tố coi người, xác định con người là yếu tố quyết định đến thành công của công ty, luôn quan tâm xây dựng các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực hợp lý nhằm thu hút và giữ chân lao động giỏi, khai thác, phát huy sức lực trí tuệ của công nhân viên lao động, tạo môi trường làm việc năng động, xây dựng tác phong công nghiệp, từng bước xây dựng hình ảnh thương hiệu vững mạnh. + Công ty cần khuyến khích và chú trọng việc tổ chức làm việc nhóm, tạo môi trường để các nhân viên sẵn sàng hợp tác với nhau để hoàn thành tốt công viêc, giữa các phòng ban cần có sự giúp đỡ, hổ trợ góp phần nổ lực phấn đấu vì mục tiêu chung phát triền công ty lâu dài. + Cần chú trọng việc giao tiếp trong tổ chức, đẩy mạnh việc trao đổi thông tin hỗ trợ lẫn nhau giữa các phòng ban, bộ phận. Triển khai đầu tư hệ thống thông tin phục vụ việc tuyên truyền và kiểm soát các hoạt động trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Chú trọng dòng thông tin hai chiều giữa cấp trên và cấp dưới, cấp trên phản hồi về việc thực hiện công việc của nhân viên cấp dưới giúp họ cải thiện và nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời giúp nhân viên có đầy đủ thông tin để thực hiện công việc và họ nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn trong công việc. Bên cạnh đó công ty cần tạo bầu không khí làm việc hòa đồng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, mọi người sẵn sàng chia sẽ, giúp đỡ nhau khi cần thiết. Những thay đổi về chính sách liên quan đến nhân viên cũng phải được thông báo kịp thời, rõ ràng để giúp nhân viên hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của họ, từ đó họ sẽ có sự nổ lực, quan tâm nhiều hơn đến số phận và sự phát triển lâu dài của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY