Khóa luận Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt

<p> Việc quản lý và sử dụng hiệu quả VLĐ đã không còn là vấn đề mới mẻ đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay mà đã trở thành vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng VLĐ cũng chính là nâng cao năng lực quản trị kinh doanh của doanh nghiệp; tăng sức mạnh về tài chính; tăng cƣờng uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thị trƣờng; là cơ sở để ổn định sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho doanh nghiệp; thúc đẩy việc làm, cải thiện đời sống CBCNV. Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đƣờng sắt, em đã tiến hành tìm hiểu và phân tích những ƣu điểm và tồn tại trong việc quản lý, sử dụng VLĐ của Công ty. Trải qua quá trình hoạt động của mình, đặc biệt là trong giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu 2010 – 2011 vừa qua, Công ty đã có rất nhiều cố gắng để giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định và phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc, Công ty vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trên cơ sở những kiến thức đã đƣợc học và qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại Công ty, em mạnh dạn đƣa ra một số giải pháp góp phần khắc phục tồn tại và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng VLĐ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY