Khóa luận Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty cổ phần thương mại vận tải Thanh Phong

<p> Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi công ty, ở mọi lĩnh vực ngành nghề, vốn cố định là một bộ phận tối quan trọng. Vốn cố định phản ánh tài sản cố định của công ty vì vậy khi đánh giá về quy mô, trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật của một công ty, VCĐ sẽ là thứ được dùng làm công cụ đánh giá. Thông qua quá trình khấu hao vào hoạt động sản xuất kinh doanh, VCĐ là yếu tố đóng góp rất lớn cho hoạt động cung ứng dịch vụ, sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Công ty cổ phần thương mại vận tải Thanh Phong là một công ty chuyên cung ứng dịch vụ vận tải. Trong thời gian qua công ty hoạt động chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt trong năm 2012. Tuy nhiên công tác quản lý vốn cố định của công ty vẫn luôn được chú trọng và nghiên cứu. Nhờ sự chú trọng đầu tư, có thể xem việc sử dụng vốn cố định là một thế mạnh của công ty, tuy nhiên do vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác quản lý, việc nghiên cứu lại và tìm ra những biện pháp xử lý là hoàn toàn cần thiết. Khóa luận tốt nghiệp: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty cổ phần thương mại vận tải Thanh Phong” là kết quả của quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích về thực trạng quản lý và sử dụng vốn cố định của công ty kết hợp với những cơ sở lý thuyết đã được giảng dạy tại trường Thăng Long và được đúc kết qua nhiều tài liệu. Với kiến thức có hạn cũng như để phù hợp với giới hạn khóa luận, em chỉ đề xuất một số biện pháp mang tính cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY