Khóa luận Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH hệ thống tin học – viễn thông NDS

Về nhóm chỉ tiêu thanh toán. Đầu tiên là hệ số thanh toán hiện hành có giảm nhẹ, đạt 2,62 lần nhưng so với hệ số thanh toán trung bình ngành là 1,24 lần vẫn cao hơn, đồng thời vẫn đảm bảo năng thanh khoản nợ NH bằng TSNH của Công ty tốt. Tiếp đến là hệ số thanh toán nhanh trong năm 2015 giảm so với năm 2014, đạt mức 1,95 lần. Tuy nhiên chỉ tiêu này là khá cao so với mặt bằng chung của ngành là 0,75 lần, phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty không tính đến yếu tố hàng tồn kho vẫn cao. Cuối cùng là hệ số thanh toán bàng tiền, đây là chỉ tiêu thanh toán thấp nhất trong năm 2014, tuy sang năm 2015 có được cải thiện nhưng Công ty vẫn chưa thể đáp ứng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản tiền. Thứ hai là nhóm chỉ tiêu về hiệu quả TSNH. Nhìn chung hiệu quả sử dụng TSNH năm 2015 tăng, thể hiện vòng quay TSNH lớn, thời gian luân chuyển TSNH cũng ngắn hơn so với năm 2014. Hơn thế nữa, qua hệ số đảm nhiệm có thể thấy, để có một đồng doanh thu thuần, thay vì phải mất 1,14 đồng TSNH, Công ty chỉ mất 1 đồng TSNH trong năm 2015. Cụ thể hơn có thể thấy được qua hai chỉ tiêu mức tiết kiệm tương đối và mức tiết kiệm tuyệt đối. Ở mức tiết kiệm tuyệt đối phản ánh rằng sang năm 2015, để đạt được mức doanh thu bằng năm 2014, Công ty cần bỏ ra một lượng TSNH ít hơn so với năm 2014 là 12.651 triệu đồng, tức là Công ty đã tiết kiệm được một khoản TSNH đáng kể so với năm trước. Còn ở mức tiết kiệm tương đối, do vòng quay TSNH tăng từ 0,88 vòng lên 1,1 vòng nên năm 2015, Công ty không cần bỏ ra một lượng TSNH là 0,01436 triệu đồng để mở rộng doanh thu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY