Khóa luận Nâng cao hiệu quả phục vụ người dùng tin tại thư viện trường Đại học Ngoại thương hà nội đáp ứng sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học của đất nước

Công tác phục vụ Người dùng tin luôn được coi là công tác quan trọng nhất của Thư viện. Thông qua công tác này, vốn tài liệu quý giá của thư viện mới được sử dụng có hiệu quả, phát huy được tác dụng trong phát triển mọi mặt của đất nước, từ đó vị trí, vai trò xã hội của thư viện mới được khẳng định. Thực tiễn hoạt động của Thư viện Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội cho thấy công tác phục vụ Người dùng tin có vai trò vô cùng quan trọng được ví như “chiếc cầu” nối người đọc với nguồn tin thông qua vai trò của người cán bộ thư viện. Thư viện Trường Đại học Ngoại thương đang từng bước đổi mới phương phức phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu tin của Người dùng tin, trở thành “giảng đường thư hai”, nơi cung cấp thông tin khoa học nhanh nhất cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong tương lai không xa thư viện chắc chắn sẽ trở thành một thư viện hiện đại với nguồn lực thông tin dồi dào, cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của Người dùng tin, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghịêp hoá, hiện đại hoá đât nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY