Khóa luận Nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ABbank – chi nhánh Hà Nội

<p> Sự xuất hiện của ngân hàng là cần thiết và hoạt động kinh doanh của ngân hàng là một lĩnh vực hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, đẩy mạnh công nghiệp hiện đại hóa đất nước. Chi nhánh ABBank Hà Nội không ngừng phát triển, đổi mới nhằm thích nghi với những biến động thị trường cũng như phối hợp đồng bộ với hệ thống ngân hàng quốc gia. Qua phân tích cho ta thấy được kết quả hoạt động của ngân hàng ABBank – CN Hà Nội đã hoạt động khá tốt về việc cho vay và thu nợ, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng với mức lợi nhuận của năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó ngân hàng cũng đã làm tốt nhiệm vụ của cấp trên giao và làm đúng vai trò của mình đối với chính sách phát triển của Nhà nước. Đạt được kết quả trên phần lớn là do sự đóng góp tích cực của cán bộ công nhân viên trong ngân hàng, ý thức trách nhiệm của mình, nội bộ đoàn kết nhất trí tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra không thể không nói đến sự giúp đỡ nhiệt tình của các ban nghành lãnh đạo, đoàn thể, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY