Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần có chính sách phát triển trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC), để trung tâm này trở thành một cơ quan cung cấp thông tin chuyên nghiệp, đáng tin cậy cho các NHTM. CIC cần đưa ra mức độ rủi ro về từng nghề, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp để làm căn cứ cho ngân hàng phân loại, xếp hạng doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư. - Bên cạnh việc trợ giúp thông tin, NHNN tăng cường hồ trợ cho việc nâng cao nghiệp vụ thẩm định phát triển đội ngũ nhân viên, trợ giúp thông tin, kinh nghiệm cho ngân hàng. NHNN cần ban hành quy trình và nội dung thẩm định mẫu phù hợp với thực tiễn Việt Nam để cho các NHTM có một căn cứ chuẩn trong việc hoàn thiện quy trình thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng mình. - Ngân hàng Nhà nước cần chỉnh sửa và ban hành một số cơ chế tín dụng, đặc biệt là cơ chế cho vay trung và dài hạn và quy trình thủ tục cho vay đồng tài trợ của nhiều NHTM cho phù hợp với môi trường pháp lý ở Việt Nam hiện nay. Tạo một sự cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng, tránh tình trạng các ngân hàng tìm mọi cách để giành giật, lôi kéo khách hàng như hiện nay dẫn đến việc đầu tư tràn lan, kém hiệu quả. 2.3. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Với tư cách là người chịu trách nhiệm cuối cùng về hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống, NH TMCP ĐT&PT VN cần tiến hành xây dựng chương trình hoạt động cho công tác thẩm định toàn bộ hệ thống để các Chi nhánh, bộ phận lấy đó làm căn cứ để nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động tín dụng nói chung và chât lượng thẩm định dự án nói riêng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phải không ngừng cập nhập những kiến thức mới về thẩm định dự án, triển khai nhanh đến các Chi nhánh. Trong quá trình thực hiện tại các Chi nhánh, do đội ngũ cán bộ chưa được chuẩn hóa nên có những cách áp dụng khác nhau vì vậy không đảm bảo tính thống nhất. Do vậy, Hội sở chính cần có sự hướng đẫn dựa trên sự lượng hóa cao nhất để giảm dần sự định tính trong thẩm định dự án.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY