Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại sơn – Dầu

Để thực hiện tốt công tác nghiên cứu thị trƣờng, Công ty cần thực hiện cơ bản các biện pháp sau: - Nghiên cứu thăm dò thị trƣờng về mặt chất và lƣợng. Cụ thể là nghiên cứu các thông tin: Thị trƣờng hiện nay chủ yếu có những loại công trình nào, xây dựng dân dụng hay xây dựng công nghiệp, có những loại hình nào mới, nhu cầu ở mỗi khu vực cao hay thấp, yêu cầu của khách hàng hiện nay trong xây dựng theo hƣớng nào việc tìm hiều các thông tin này sẽ giúp cho Công ty có đƣợc những cơ sở để lập kế hoạch dự thầu, lựa chọn các nhà cung cấp, quyết định nhận thầu công trình và tiến hành thi công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tƣ. - Chú trọng bồi dƣỡng các cán bộ nghiên cứu thị trƣờng, tạo điều kiện cho họ đi khảo sát thực tế thƣờng xuyên để có thể nắm rõ hơn sự biến động của thị trƣờng. Ngoài ra, liên doanh ký kết quan hệ cũng là một phƣơng thức học tập kinh nghiệm của các đơn vị có thành tích cao trong ngành xây dựng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY