Khóa luận Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – Thanh toán tại Công ty Cổ phần Hương Thủy

Qua thời gian đến thực tập trực tiếp tại Công ty Cổ phần Hƣơng Thủy để tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán kết hợp với nền tảng kiến thức đã đƣợc đào tạo ở trƣờng, đề tài của tôi đã đạt đƣợc kết quả trong phạm vi nghiên cứu nhƣ sau: - Hệ thống hóa lại những lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ và vai trò của nó trong chu trình mua hàng – thanh toán. Từ đó, có cái nhìn mới tổng quan về một hệ thống kiểm soát nội bộ trong thực tế, thấy đƣợc sự linh hoạt trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tế sao cho phù hợp với quy mô và điều kiện kinh doanh của từng Công ty. - Thông qua những thông tin tổng hợp đƣợc, tôi đã tiến hành mô tả phần nào những nét chính của hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá đƣợc mức độ hiệu quả của hoạt động kiểm soát đối với chu trình mua hàng – thanh toán của Công ty Cổ phần Hƣơng Thủy. Quá đó đề xuất những giải pháp khả thi để góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong chu trình mua hàng – thanh toán của Cô

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY