Khóa luận Kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

<p> Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình đang có nhiều cơ hội để phát triển cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, một điều kiện quan trọng là công tác kiểm soát chi phí. Chính vì vậy trong đợt thực tập tốt nghiệp này tôi đã nghiên cứu tìm hiểu thực tế công tác kiểm soát chi phí tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm Quảng Bình. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, bài báo cáo đã đi sâu nghiên cứu với mục đích đặt ra là tăng cường công tác kiểm soát chi phí tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình. Trong khuôn khổ phạm vi nghiên cứu, khóa luận cơ bản đã giải quyết được một số vấn đề sau: Một là, khóa luận đã hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát, nội dung kiểm soát về các thủ tục chi phí trong chương 1 qua đó đặt nền tảng cho việc nghiên cứu thực trạng kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình. Hai là, khóa luận đi sâu nghiên cứu thực trạng về kiểm soát chi phí tại Công ty Cổ Phần Dược phẩm Quảng Bình, từ đó đánh giá khách quan ưu điểm và những mặt tồn tại cần khắc phục đối với công tác kiểm soát chi phí tại Công ty. Ba là, trên cơ sở lý luận và thực trạng công tác kiểm soát chi phí tại công Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình, khóa luận đã đưa ra một số giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí đáp ứng yêu cầu quản lý hiện nay, phù hợp với đặc trưng của công ty. Qua quá trình thực tập, tôi có cơ hội tiếp xúc với thực tiễn tại đơn vị, tuy nhiên với thời gian còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm thực tế nên chưa đủ để nghiên cứu tìm hiểu một cách sâu rộng và toàn diện về hoạt động của công ty. Thêm vào đó, khối lượng các nghiệp vụ lớn, chứng từ và sổ sách nhiều và để đảm bảo cho quá trình lưu trữ tài liệu tốt nên quá trình thu thập chứng từ, số sách còn gặp nhiều khó khăn. Vì vây, mặc dù đã cố gắng để hoàn thành khóa luận nhưng nhưng vì những vấn đề này nên khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô để bài khóa luận được hoàn chỉnh hơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY