Khóa luận Khảo sát kiến thức và thực hành trong chăm sóc của người bệnh tai biến mạch máu não tại khoa y học cổ truyền bệnh viện trung ương quân đội 108

Bệnh TBMMN là một trong những bệnh tim mạch đang ngày một gia tăng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đi kèm với nó là những biến chứng và di chứng hết sức nặng nề có ảnh hƣởng to lớn tới chất lƣợng cuộc sống của ngƣời bệnh và là gánh nặng cho ngành y tế. Hiện nay, bệnh TBMMN đã và đang nhận đƣợc sự quan tâm của ngành y tế Việt Nam c ng nhƣ của cộng đồng dân cƣ. Tuy nhiên, vấn đề chăm sóc cho ngƣời bệnh TBMMN vẫn chƣa thực sự đƣợc chú trọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, kiến thức và thực hành chăm sóc của ngƣời bệnh chƣa cao, vì thế ngƣời nghiên cứu có một số kiến nghị nhƣ sau: (1). Xây dựng một chƣơng trình giáo dục sức khoẻ về chăm sóc cho ngƣời bệnh TBMMN. (2). Mở lớp tập huấn giáo dục sức khỏe về chăm sóc cho nhân viên y tế đặc biệt là cho điều dƣỡng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY