Khóa luận Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty cổ phân xây dựng – Giao thông thừa thiên Huế

<p> Trong xu thế phát triển mới, nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn thay đổi, đề ra những chính sách, những chiến lược kinh doanh phù hợp để có thể đứng vững trên thị trường. Và thông tin là điều hết sức quan trọng đối với nhà quản trị trong doanh nghiệp. Nhà quản trị doanh nghiệp không thể đưa ra các chiến lược kinh doanh có hiệu quả nếu thiếu những thông tin cần thiết. Nhất là thông tin của bộ phận kế toán mà trong đó có thông tin về vốn bằng tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ. Thông tin kế toán vốn bằng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ giúp cho nhà quản lý nắm bắt được tình hình tăng giảm vốn bằng tiền của doanh nghiệp từ đó có kế hoạch sử dụng vốn bằng tiền sao cho hợp lý, có hiệu quả để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Khóa luận “Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Công ty Cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế” đã đề cập các vấn đề sau: - Về mặt lý luận: Đã đưa ra những lý luận chung về vốn bằng tiền, hạch toán kế toán vốn bằng tiền, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ và phân tích báo cáo lưu chuyển tiên tệ tại doanh nghiệp. - </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY