Khóa luận Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Quang Thiện

Mọi hoạt động của các doanh nghiệp luôn hướng đến mục tiêu lợi nhuận. Trên cơ sở tìm hiểu và nắm vững tình hình thực tế cũng như những kiến thức lý luận đã học được, tôi nhận thấy trong công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty vẫn còn một số mặt tồn tại. Vậy, tôi xin đóng góp một vài giải pháp sau: 3.2.1. Giải pháp về nghiệp vụ kế toán: - Nên trích lập dự phòng, giảm giá hàng tồn kho (TK 159- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho). Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm giúp công ty bù đắp các thiệt hại thực tế xảy ra do hàng hoá tồn kho giảm giá, đồng thời cũng để phản ánh giá trị thực tế thuần tuý hàng tồn kho của công ty nhằm đưa ra một hình ảnh trung thực về tài sản của công ty khi lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ hạch toán. - Việc hạch toán giá vốn tiêu thụ là một vấn đề hết sức quan trọng đối với một doanh nghiệp vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh. Hiện nay công ty TNHH TM Quang Thiện đang áp dụng cách tính giá vốn theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Phương pháp này khá đơn giản, dễ làm chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ.Tuy nhiên phương pháp này có nhược điểm lớn là công tác dồn vào cuối kỳ ảnh hưởng đến tiến độ của các phần hành kế toán khác. Hơn nữa phương pháp này chưa đáp ứng được yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ xuất hàng.Từ đó, xin đề xuất công ty nên sử dụng cách tính giá vốn theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn. Theo cách tính này sau mỗi lần nhập hàng hóa kế toán xác định lại giá trị thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY