Khóa luận Kế toán tiêu thụ và xác định kết qua kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trung Dũng

<p> Tổ chức công tác kế toán là một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh. Vì vậy công ty không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán của mình. Qua quá trình thực tập, tôi nhận thấy công tác tổ chức bộ máy kế toán về cơ bản đảm bảo cho bộ máy hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin cần thiết. Trong quá trình nghiên cứu mặc dù gặp những hạn chế về thời gian và kiến thức nhưng đề tài cũng đã đạt được những mục tiêu đã đề ra: Hệ thống hóa lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắpvà kinh doanh vật liệu xây dựng. Tìm hiểu thực trạng, tình hình công tác kế toán, đặc biệt kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trung Dũng. Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm để dưa ra các giải pháp cần thiết góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Tuy vậy khóa luận vẫn còn gặp phải những hạn chế: Chưa trình bày đầy đủ quá trình luân chuyển chứng từ, các hóa đơn, chứng từ, sổ sách cần thiết. Do thời gian thực tập, và số liệu thu thập được còn hạn chế, cũng như hiểu biết có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Khóa luận chỉ phân tích tổng thể và đưa ra các giải pháp chung chứ chưa thể đi sâu và đề xuất những giải pháp cụ thể </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY