Khóa luận Kế toán quá trình bán hàng tại hợp tác xã thương mại và dịch vụ thuận thành Huế

<p> Qua quá trình tìm hiểu thực tế, đề tài “Kế toán quá trình bán hàng tại HTX TM DV Thuận Thành Huế ” đã giải quyết được các vấn đề sau: Thứ nhất, đề tài đã hệ thống lại các cơ sở lý luận, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán quá trình bán hàng tại HTX TM- DV Thuận Thành Huế. Nhìn chung công tác kế toán quá trình bán hàng tại HTX được thực hiện theo đúng chế độ quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện kinh doanh của HTX. Việc vận dụng hệ thống chứng từ sổ sách tương đối đầy đủ. Thứ hai, so sánh giữa cơ sở lý luận và thực tiễn tìm hiểu, HTX đã có sự vận dụng các loại sổ sách, tài khoản kế toán phù hợp với tình hình của HTX trong việc hạch toán quá trình bán hàng của đơn vị. Thứ ba, một số nhận xét và biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quá trình bán hàng tại HTX đã được đưa ra. Nhìn chung những mục tiêu được đưa ra trong đề tài cơ bản đã thực hiện được . 2. KIẾN NGHỊ * Đối với HTX Hợp tác xã nên sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting là một phần mềm kế toán đáp ứng được những yêu cầu của hầu hết các doanh nghiệp, khắc phục được những nhược điểm khi sử dụng kế toán bằng Excel. Có một chính sách chiết khấu hợp lý phù hợp với từng thời điểm và từng đối tượng mua hàng, nhằm nâng cao doanh số một cách tốt nhất. Ngoài ra, HTX cần có các chủ RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HUẾ </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY