Khóa luận Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần gạch tuynel Hương Thủy

<p> Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty, đề tài của tôi đã giải quyết được các vấn đề sau: Thứ nhất, đề tài của tôi đã hệ thống lại các vấn đề lý luận về kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ Phần gạch Tuynel Hương Thuỷ. Nhìn chung công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ của Công ty được thực hiện đúng chế độ quy định hiện hành và phù hợp với thực tế ở Công ty. Việc vận dụng hệ thống chứng từ, sổ sách tương đối đầy đủ. Thứ hai, so sánh giữa cơ sở lý luận và thực tiễn tìm hiểu tại Công ty, tôi nhận thấy trong việc hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, Công ty đã vận dụng sáng tạo các loại sổ sách, tài khoản kế toán phù hợp với tình hình của Công ty. Thứ ba, tôi đã đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm phục vụ cho công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty. Nhìn chung những mục tiêu mà tôi đưa ra trong đề tài cơ bản đã đạt được. Tuy đạt được những kết quả như vậy nhưng tôi nhận thấy đề tài của mình còn một số hạn chế sau đây: Thứ nhất, đề tài của tôi còn một số vấn đề chưa sâu như chưa đưa ra được đầy đủ các loại sổ sách, các thẻ, phiếu kế toán có liên quan đến công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. Thứ hai, các số liệu thu thập được chỉ xẩy ra trong thời gian là một quý, chưa thu thập được tất cả các loại chứng từ, sổ sách có liên quan đến tổng thể quá trình hoạt động của Công ty. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY