Khóa luận Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng tổng hợp Huy Hùng

Qua kết quả tìm hiểu thực tế tại Công ty, đề tài của tôi đã giải quyết được những vấn đề sau: Thứ nhất, đề tài của tôi đã hệ thống lại các vấn đề lý luận về kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp.Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ ph ần đầu tư và xây dựng tổng hợp Huy Hùng. Nhìn chung công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty thực hiện đúng chế độ quy trình hiện hành và phù hợp với thực tế ở Công ty.Biết vận dụng hệ thống chứng từ, sổ sách tương đối đầy đủ. Thứ hai, so sánh giữa cơ s ở lí luận và thực tiễn tìm hiểu tại công ty, tôi nhận thấy trong việc hạch toán nguyên vật liệu, công ty đ ã vận dung sáng tạo các loại sổ sách, tài khoản kế toán phù hợp với tình hình của công ty. Thứ ba, tôi đã đưa ra một số đinh hướng và giải pháp nhằm định hướng và giải pháp nhằm phục vụ cho công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty. Nhìn chung những mục tiêu cơ bản mà tôi đưa ra trong đề tài cơ bản đã đạt được.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY