Khóa luận Kế toán nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng tmcp ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

<p> 5.1 Bên vay trả nợ gốc và lãi như sau: bên vay có thể trả nợ bằng loại tiền khác với loại tiền vay ghi trên giấy nhận nợ nếu được bên cho vay chấp nhận. Nếu trả nợ bằng loại tiền khác với các loại tiền vay, bên cho vay sẽ quy đổi theo tỷ giá mua bán ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương- Chi nhánh Huế tại thời điểm trả nợ và phù hợp với quy chế quản lý ngoại hối. 5.1.1. Trả nợ gốc: Việc trả nợ gốc thực hiện trả nợ. Lịch trả nợ được lập tại một trong hai thời điểm: Ngay khi kết thúc thời gian ân hạn quy định tại điều 2 của Hợp đồng này. Ngay khi kết thúc thời hạn rút vốn vay quy định tại mục 5.1 điều 5 của Hợp đồng này. Lịch trả nợ được lập theo nguyên tắc dư nợ vay được hoàn trả theo phân kỳ gốc 3 tháng 01 kỳ trong suốt thời hạn hoàn trả nợ. Lịch trả nợ là phần không thể tách rời của hợp đồng tín dụng này. 5.1.2 Trả nợ lãi: bên vay trả lãi hàng tháng vào các ngày từ 26-30. Trường hợp trả hết nợ gốc vào những ngày trong tháng thì ngày trả lãi của tháng đó trùng với ngày trả hết nợ gốc. Sau ngày 30 hàng tháng, nếu bên vay chưa trả thì phải chịu lãi quá hạn theo khoản 3.2 của điều 3 của hợp đồng này. 5.2 Cơ cấu lại thời hạn trả nợ: 5.2.1 Điều chỉnh kỳ hạn nợ: i học Kinh tế Huế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY