Khóa luận Kế toán luân chuyển hàng hóa tại công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ duy trí

<p> Có thể nói, luân chuyển hàng hóa như là hoạt động sống chính của bất kỳ một DNTM nào, đối với ECO Duy Trí cũng như vậy. Do đó, việc tổ chức tốt công tác kế toán luân chuyển hàng hóa, hạch toán chính xác, kịp thời các nghiệp vụ phát sinh, cập nhật những chế độ, thông tư mới là hết sức ý nghĩa trong việc giúp những nhà quản lý đưa ra quyết định, chiến lược đúng đắn cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tôi đã thực hiện nghiên cứu đề tài “Kế toán luân chuyển hàng hóa tại công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Duy Trí”. Với những nội dung đã trình bày, ba mục tiêu nghiên cứu đã được thực hiện. Về phương diện lý luận, thông qua chương Cơ sở lý luận, khóa luận đã tổng hợp và hệ thống hóa những vấn cơ bản về công tác kế toán luân chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. Bên cạnh đó, qua quá trình tìm hiểu, tôi đã đưa ra, so sánh và phân tích một số chỉ tiêu về lao động, tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động kinh doanh để thấy được tình hình hoạt động của công ty trong những năm qua. Ngoài ra, qua tìm hiểu thực trạng, tôi thấy công tác kế toán nói chung và công tác kế toán luân chuyển hàng hóa nói riêng tại công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Duy Trí đã thực hiện tốt theo đúng chế độ hiện hành, phù hợp với điều kiện kinh doanh cụ thể của đơn vị. Bộ máy kế toán gọn nhẹ, nhân viên được phân công theo từng phần hành cụ thể, phù hợp với trình độ chuyên môn. Việc vận dụng hệ thống sổ sách, chứng từ, tài khoản, báo cáo có hỗ trợ của phần mềm kế toán máy khá đầy đủ, đúng theo quy định hiện hành của nhà nước. Đại học Kinh tế Huế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY