Khóa luận Kế toán doanh thu, thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thịnh

<p> Trên cơ sở đối chiếu các mục tiêu đã đề ra trong việc nghiên cứu đề tài “ KẾ TOÁN DOANH THU, THUẾ TNDN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH” và qua quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại Công ty, đề tài của tôi đã giải quyết được các vấn đề sau: - Thứ nhất, đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh, thuế TNDN trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phú Thịnh. Nhìn chung được thực hiện đúng chế độ quy định hiện hành và phù hợp với thực tế ở Công ty. Việc vận dụng chứng từ, sổ sách tương đối đầy đủ. - Thứ hai, đối chiếu giữa cơ sở lý luận và thực tiễn tìm hiểu tại Công ty, tôi nhận thấy trong việc hạch toán kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh, Công ty đã vận dụng sáng tạo các loại sổ sách, tài khoản kế toán phù hợp với tình hình của Công ty </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY