Khóa luận Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại xây dựng Hiệp Á

Cuối mỗi quý, căn cứ vào các khoản doanh thu và chi phí tập hợp đƣợc kết chuyển về tài khoản 911, kế toán xác định lỗ, lãi và lập tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp của một quý. Căn cứ vào tờ khai thuế TNDN tạm tính kế toán tiến hành nhập liệu vào phần mềm kế toán máy. Sau khi dữ liệu đƣợc nhập, chƣơng trình sẽ tự động chuyển số liệu vào Sổ nhật ký chung và Sổ cái TK 821, TK3334 Trong kỳ hạch toán không phát sinh khoản chi phí thuế TNDN. Bởi vì năm 2011 Công ty kinh doanh lỗ 333.972.459 đ và khoản lỗ này đƣợc kết chuyển sang năm 2012. Cụ thể dựa vào Sổ cái TK 421 năm 2012, cho thấy: – Trong năm 2012, tháng 1, 5, 9, 12 Công ty hoạt động mang lợi nhuận là 100.164.886đ – Trong khi các tháng còn lại Công ty hoạt động bị lỗ 274.083.082 đ Do đó, mặc dù có vài tháng trong năm 2012 kinh doanh có lời nhƣng các tháng còn lại thì vẫn bị lỗ, cùng với khoảng lỗ điều chuyển năm trƣớc dẫn đến năm 2012 kết quả hoạt động vẫn bị lỗ. Và khoản lỗ này đƣợc kết chuyển sang năm 2013.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY