Khóa luận Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Anh

Đề tài kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh chủ yếu tập trung vào phần thực trạng công tác kế toán tại công ty mà chƣa phát triển các khía cạnh khác. Nên em xin đƣợc kiến nghị một số hƣớng phát triển của đề tài: + Tập trung vào phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở công ty với đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phƣớc Anh” + Tập trung và phần doanh thu ở công ty và những biện pháp để nâng cao doanh thu cho công ty với đề tài: “ Kế toán doanh thu và một số biện pháp nâng cao doanh thu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phƣớc Anh”. + Tập trung vào kế toán chi phí và tính giá thành các sản phẩm ở công ty với đề tài: “ Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phƣớc Anh”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY