Khóa luận Kế toán công nợ và khả năng thanh toán của công ty cổ phần dược trung ương medipharco – Tenamyd

Trong tình hình kinh tế đang có những biến động như hiện nay, để kinh doanh có hiệu quả và đem lại lợi nhuận cao là một thách thức lớn cho cán bộ nhân viên công ty. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nên các nghiệp vụ liên quan đến khoản phải thu, phải trả là rất lớn. Do đó công tác kế toán tại công nợ tại công ty là một trong những phần hành không thể thiếu. Nó là cơ sở cung cấp thông để xác định được đúng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, đồng thời là cơ sở cho các nhà quản trị hoạch định chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Trong khoảng thời gian gần 3 tháng thực tập tại công ty với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị phòng kế toán của công ty, tôi đã học tập được rất nhiều điều, đã đi sâu nghiên cứu phần hành kế toán phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp tại công ty thông qua quá trình quan sát, tìm hiểu, tiếp cận thực tế và thu thập số liệu từ phòng kế toán công ty, tìm hiểu được quy trình luân chuyển chứng từ, cách thức và trình tự ghi sổ các khoản phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp. Bên cạnh đó, đưa ra các chỉ tiêu phản ánh khả năng chi trả các khoản cần thanh toán để tiến hành phân tích khả năng thanh toán của công ty qua 3 năm 2013 - 2015, từ đó nắm rõ tình hình tài chính của công ty để đưa ra những đánh giá hiện tại góp phần giúp công ty có những chính sách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ và khả năng thanh toán trong thời gian tới. Qua việc tìm hiểu công tác kế toán đồng thời tiến hành phân tích, thấy rõ được những ưu điểm và những hạn chế, qua đó đưa ra một số đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao khả năng thanh toán của công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY