Khóa luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam

<p> Công ty Cổ phần Xây lắp thủy sản Việt nam. Tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2010 và 2011. - Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại công ty, đề tài đã đưa ra đánh giá và một số kiến nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành là mảng rất rộng, do hạn chế về thời gian và không gian nghiên cứu nên đề tài chưa thể đi sâu nghiên cứu công tác quản trị chi phí, lập dự toán và phân tích biến động chi phí sản xuất. Trong thời gian tới, nếu có điều kiện, đề tài sẽ cố gắng nghiên cứu sâu hơn nữa công tác lập dự toán chi phí và quản trị chi phí trong đơn vị để đưa ra các biện pháp hạ giá thành khả thi cho doanh nghiệp </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY