Khóa luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng Nam Định

Để hoàn thiện tốt nhất đề tài này, em mong muốn có thêm thời gian thực tế. Để cho em có cơ hội tiếp xúc với nhiều hơn nữa các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp, để làm rõ nội dung nghiên cứu một cách chi tiết nhất. Nếu trong thời gian tới có điều kiện thuận lợi, em sẽ mở rộng đề tài nghiên cứu của mình theo hƣớng kiểm soát chi phí, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành. Phần mở rộng gồm: Dự toán chi phí, dự toán giá thành, phân tích tình hình thực hiện giá thành bằng phƣơng pháp so sánh giữa giá thành kế hoạch với giá thành thực tế, phân tích sự biến động của các khoản mục chi phí trong giá thành. Phần mở rông sẽ mang tính thực tiễn cao hơn và giải quyết đƣợc nhiều vấn đề cấp thiết trong giá thành sản phẩm hơn. Mặc dù đã rất cố gắng tìm tòi và học hỏi nhƣng do trình độ cũng nhƣ nhận thức của bản thân còn hạn chế nên trong bài viết này không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của các thầy cô để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY