Khóa luận Kế toán các nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế

Trong thời gian qua, ngành Ngân hàng phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách nhƣ: nợ xấu tăng cao, thanh khoản căng thẳng ở một số ngân hàng, lãi suất, tỷ giá và giá vàng biến động phức tạp. Trên cơ sở bám sát các chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nƣớc, Vietcombank Huế đã kiểm soát tăng trƣởng tín dụng ở mức hợp lý và đạt đƣợc nhiều kết quả tốt, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012, Vietcombank Huế tiếp tục khẳng định vị thế của một ngân hàng thƣơng mại có chủ lực trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2012, Chi nhánh đã đẩy mạnh huy động vốn, bên cạnh đó là đảm bảo tăng trƣởng tín dụng an toàn, chất lƣợng và hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lƣợng dịch vụ, giữ vững thị phần. Cũng nhƣ các ngân hàng thƣơng mại cổ phần khác, Vietcombank Huế đã và đang cố gắng đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu vốn cho nền kinh tế trên địa bàn tỉnh. Công tác tổ chức kế toán tín dụng cũng ngày càng hoàn thiện hơn từ khâu thẩm định đến xét duyệt cho vay, sự hợp tác ăn ý giữa các bộ phận kế toán tín dụng với cán bộ tín dụng đảm bảo quy trình nghiệp vụ diễn ra chặt chẽ, linh hoạt. Tăng cƣờng kiểm soát chất lƣợng và phòng ngừa rủi ro tín dụng, đặc biệt đối với những khách hàng có dƣ nợ lớn, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể cho từng khách hàng. Đƣợc sự hỗ trợ nhiệt tình của ban lãnh đạo, đội ngũ nhân viên kế toán không ngừng nâng cao trình độ và khả năng làm việc giúp cho công việc luôn đƣợc tiến hành nhanh chóng hiệu quả

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY