Khóa luận Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 4

<p> Một số đề xuất đối với công ty: - Công ty cần chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty. Cần tuyển thêm nhân viên kế toán trong đơn vị có trình độ đại học trở lên để đáp ứng tốt khối lượng công việc hàng ngày và thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cán bộ quản lý cấp trên. - Mở thêm một số loại sổ chi tiết theo dõi giá vốn, doanh thu, . tại các đội xây lắp - Mở thêm một số tài khoản để phục vụ quản lý và phản ánh chính xác hơn tình hình tài sản của doanh nghiệp trên bảng cân đối kế toán như TK 139, TK 159. - Thực hiện chính sách chiết khấu cho khách hàng thanh toán trước thời hạn. - Không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và đưa ra những biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, làm tăng lợi nhuận. - Thường xuyên kiểm tra, đổi mới trang thiết bị, máy móc phục vụ các công trình và phục vụ quản lý.  Đề xuất hướng nghiên cứu cho các đề tài sau: - Trong doanh nghiệp thì có nhiều phần hành kế toán khác nhau nhưng có mỗi quan hệ chặt chẽ với nhau. Do thời gian thực tập còn hạn chế nên đề tài này mới chỉ tập trung nghiên cứu phần hành kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh, mà chưa đề cập đến các vấn đề về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán nguyên vật liệu, kế toán lương và các khoản trích theo lương. Vì vậy, các đề tài nghiên cứu sau tại công ty thì nên nghiên cứu các phần hành trên để đề tài doanh thu và xác định kết quả kinh doanh được hoàn thiện hơn, đồng thời tìm ra những biện pháp mới, cụ thể hơn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho đơn vị. - Nếu các đề tài đề cập đến doanh thu và xác định kết quả kinh doanh thì những đề tài này nên tập trung nghiên cứu sâu hơn quy trình luân chuyển chứng từ và các cách xử lý nghiệp vụ liên quan. - Đi sâu tìm hiểu, so sánh sự biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận. giữa các kỳ kế toán với nhau. Nếu có thể thì tìm hiểu, phân tích, đánh giá quy trình hạch toán kế toán giữa các doanh nghiệp với nhau để thấy rõ sự khác biệt trong công tác tổ chức và hạch toán. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY