Khóa luận Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy – Thiết bị nặng vimco

<p> Trong điều kiện kinh doanh trong cơ chế thị trường như hiện nay, vấn đề quản lý tốt tình hình tài chính của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải hết sức thận trọng, nhạy bén trong mỗi quyết định về tài chính. Trong chiến lược về quản lý, kế toán luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Kế toán là công cụ quản lý hiệu lực nhất với chức năng phản ánh và giám đốc toàn bộ quá trình kinh doanh. Vì vậy việc tổ chức hạch toán khoa học, hợp lý ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin của doanh nghiệp chính xác và kịp thời nhất. Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Máy – Thiết bị nặng Vimco, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Máy – Thiết bị nặng Vimco”. Đối với bài khóa luận, trong một chừng mực nhất định em đã nêu những nội dung cơ bản về cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ, trình bày khái quát về thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Máy – Thiết bị nặng Vimco. Đồng thời, em cũng đã nêu ra những nhận xét khái quát và đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Máy – Thiết bị nặng Vimco. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY