Khóa luận Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Nguyên Hưng

<p> Cơ chế quản lý kinh tế hiện nay đã và đang đặt ra hàng loạt vấn đề và yêu cầu cho công tác kế toán nói chung và công tác tiêu thụ nói riêng. Việc hoàn thiện hệ thống kế toán trong doanh nghiệp là điều tất yếu để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế mới, phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng, hòa nhập với thông lệ kế toán quốc tế. Kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là kế toán trong khâu tiêu thụ hàng hóa phải hết sức chặt chẽ, áp dụng một cách linh hoạt, tùy theo đặc điểm kinh doanh của từng doanh nghiệp thƣơng mại, song vẫn phải đảm bảo nguyên tắc thống nhất, hiệu quả, đúng với chế độ kế toán Việt Nam, đảm bảo đúng nội dung và yêu cầu của công tác kế toán. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Nguyên Hƣng, đƣợc làm quen và tiếp xúc với các phần hành kế toán, cùng với vốn kiến thức đã học đồng thời thông qua việc tìm tòi, nghiên cứu trong quá trình học tập và đƣợc sự hƣớng dẫn của cô Nguyễn Thanh Huyền, em đã hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này. Do còn hạn chế về kiến thức cũng nhƣ kinh nghiệm thực tế nên bài viết của em không thể tránh khỏi sai sót. Em rất mong nhận đƣợc sự góp ý từ các thầy cô giáo Khoa Kinh tế - Quản lý để bài viết của em đƣợc hoàn thiện hơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY