Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vân Long

Tuy nhiên xét trên góc độ hiệu quả sử dụng vốn thì việc để tồn quỹ lớn tại Công ty sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn do lượng vốn này không được đưa vào hoạt động SXKD để sinh lời, không mang lại lợi ích tối đa cho Công ty. Do đó Công ty cần xem xét và phân phối lượng vốn này một cách phù hợp để vừa đảm bảo khả năng thanh toán cho Công ty, đồng thời có thể vận động sinh lời, mang lại lợi ích tối đa cho Công ty. - Tài sản dài hạn cuối năm giảm 1.192.196.609 đồng tương ứng với tỷ lệ 8,37%. Nguyên nhân là do tài sản cố định giảm và tài sản dài hạn khác cũng giảm, cụ thể: Chỉ tiêu tài sản cố định giảm 951.042.892 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 7,04% nhưng tỷ trọng tăng 4,43% so với đầu năm. Thêm vào đó chỉ tiêu “Tài sản dài hạn khác" giảm 241.153.717 đồng so với đầu năm tương ứng với tỷ lệ giảm 32,19%. Điều này cho thấy trong năm vừa qua công ty chưa quan tâm đến việc tăng cơ sở vật chất để tăng năng lực phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty Vì vậy trong thời gian tới công ty nên xem xét và đầu tư thêm, thay thế máy móc, trang thiết bị cũ để ngày càng nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp mình hơn. b, Phân tích tình hình biến động và cơ cấu của nguồn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY